Coordinador/a general

La nostra entitat comença ara una nova etapa per la qual cosa requereix la incorporació d’una figura que s’encarregui de la gestió i de la coordinació del projecte. Aquesta persona s’encarregarà de tenir la visió global del nou projecte i coordinar i acompanyar l’equip per aconseguir els objectius marcats. També s’encarregarà de les relacions institucionals, la relació amb els socis i la Junta, i el control de les subvencions i els pressupostos. Oferim l’oportunitat de treballar en un projecte sociocultural amb trajectòria i referèncialitat.

Funcions i tasques:

 • Visio global: treballar en la visió global del projecte per aconseguir els objectius de l’entitat.
 • Coordinació d’equips de treball: reunions de seguiment i planificació amb l’equip.
 • Relacions Institucionals: actuar com a enllaç entre l’associació i altres actors externs: institucions del País Basc, institucions catalanes i entitats del barri i la ciutat.
 • Socis: Crear i mantenir relacions amb els socis.
 • Control pressupostari: supervisar el pressupost de l’associació, seguiment despeses i ingressos.
 • Subvencions: identificar oportunitats de finançament per a l’Euskal Etxea, demanar-les i justificar-les.
 • Junta: relació amb la junta de l’entitat, convocatòria de reunions
 • Gestionar els serveis externalitzats i les contractacions puntuals: comunicació, compres, artistes i col·laboradors, escola d’euskera, cursos, altres contractacions.
 • Activitats: donar support en la planificació i organització d’activitats de l’Euskal Etxea assegurant que estiguin alineades amb els objectius i la missió de l’organització: Escola d’Euskera, Cursos, Tallers, Activitats culturals. Permisos, llicències i assegurances.
 • Relació amb el txoko i el restaurant.

 

Requisits ponderables:

 • Titulació: Llicenciatura, grau universitari o cicle formatiu de grau superior.
 • Experiència de tres anys en un lloc de treball de característiques similars a les d’aquesta convocatòria.
 • Català parlat i escrit amb correcció. Es valorarà saber euskera.
 • Experiència en gestió de projectes i coordinació d’equips de treball.
 • Actitud proactiva, flexible i dinàmica.

 

Altres aspectes que es valoraran:

 • Formació específica en gestió de entitats.
 • Experiència en iniciatives promogudes des del tercer sector i/o de gestió ciutadana.
 • Coneixement del territori i del teixit associatiu del Born.
 • Coneixement de la realitat i l’oferta sociocultural de la ciutat.
 • Coneixement de la realitat i la cultural del Pais Basc.

 

Què s’ofereix:

 • Tipus de contracte: contracte indefinit amb un període de prova de 6 mesos.
 • Horari: 37,5h setmanals, de dilluns a divendres amb flexibilitat. Cap de setmana puntual previ acord i si es requereix per les tasques de coordinació general.
 • Presencialitat: combinable, essent un mínim del 60% presencial, sempre i quan la situació així ho permeti.
 • Remuneració: entre 30.000€ i 35.000€ bruts anuals.
 • Oportunitat de treballar en un projecte sociocultural amb trajectòria i referèncialitat.

 

En cas de ser persona seleccionada per la feina caldrà obtenir o disposar de la certificació negativa per delictes de naturalesa sexual.

Procés de selecció

Enviar CV i carta de motivació a: kultura@euskaletxea.cat
Data límit d’enviament de sol·licituds: el 22 de setembre de 2023 a les 15:00h.
Per aclariments o dubtes, escriure a: kultura@euskaletxea.cat