Datu pertsonalen trataerarako arduraduna:

* CENTRE CULTURAL EUSKAL ETXEA
* CIF: G-58416736
* Helbidea: carrer de l’Arc de Sant Vicenç s/n 08003 Barcelona
* Posta elektronikoa: barcelona(arroba)euskaletxea.cat
Datuen trataeraren helburua: Erabiltzaileen datu pertsonalak, jasotzen ditugun informazio eskaerak eta informazio bidalketak kudeatzeko erabiltzen ditugu. Euskal Etxearen bazkideen datuak gure elkartearekin duten lotura kudeatzeko erabiltzen ditugu ere, batez ere, kuoten kobraketa eta ekitaldi eta kanpainen antolaketa.

Inprimakien bidez datu pertsonalak jasotzen badira, beharrezkoa izango da derrigorrezko modura agertzen diren eremuak betetzea. Ez betetzeak edo partzialki betetzeak, erabiltzailearen eskaera edo tramitea aintzat ez hartzea suposa dezake.

Datu pertsonalen kontserbazio epea: Erabiltzaileen datu pertsonalak gorde egingo dira beraien ezabatzea eskatzen ez den bitartean. Bazkideen datuak gutxienez sei urtez gordeko dira, egunean dagoen araudiak baimendu modura.

Nori zuzenduko zaizkio datu hauek? Datuak ez dira beste elkarteekin elkarbanatuko baimenik gabe.

Datu pertsonalen inguruko eskubideak: Zure datu pertsonalak eska ditzakezu, eta era berean datu okerren aldaketa eskatu, edota behar izanez gero kantzelazio edo ezabatzea, jasoak izan zireneko helburuetarako beharrezko ez direnean. Modu berean ,zure datu pertsonalen erabilera mugatu edo ukatu ahalko duzu egoera zehatz batzuetan eta zure egoera partikularrarekin lotura duten arrazoiak medio. Datuak erabiltzeko baimena atzera bota ahalko duzu barcelona@euskaletxeak.org helbidera email bat bidalita.

Responsable del tractament de les dades personals:

* CENTRE CULTURAL EUSKAL ETXEA
* CIF: G-58416736
* Adreça postal: carrer de l’Arc de Sant Vicenç s/n 08003 Barcelona
* Correu electrònic: barcelona@euskaletxeak.org

Finalitat del tractament de les dades: Tractem les dades personals dels usuaris per gestionar les sol·licituds d’informació rebudes i l’enviament de comunicacions informatives. També podem tractar les dades dels socis/es de l’Euskal Etxea per tal de gestionar-ne la vinculació amb la nostra entitat i, en especial, el cobrament de les quotes i l’organització d’activitats i campanyes.

Si es recullen dades personals a través de formularis, serà necessari que s’omplin els camps assenyalats com a obligatoris. El fet de no omplir-les o omplir-les parcialment, podria suposar que no es pugui atendre el tràmit o petició de l’usuari.

Temps de conservació de les dades personals: Les dades personals dels usuaris es conservaran mentre no se’n sol·liciti la supressió. Les dades dels socis/es es mantindran durant el termini mínim de sis anys, de conformitat amb la normativa vigent.

A quins destinataris es comunicaran aquestes dades? Les dades no es comunicaran a d’altres entitats sense el consentiment dels destinataris.

Drets en relació amb les dades personals: Pots accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la cancel·lació o supressió quan ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També pots sol·licitar la limitació i oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació
particular. També podràs revocar el consentiment per a l’enviament de comunicacions mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a barcelona@euskaletxeak.org.